Tajlandska izložba koju bismo započeli

- Sep 09, 2019-

Tajlandska izložba


Kompanija Zhushi prisustvovala bi Tajlandskoj izložbi 11. ovog mjeseca. Naša kompanija želi napraviti više reklama na međunarodnom tržištu u svijetu.Nadam se da kupac iz različitih zemalja zna za našu kompaniju i kvalifikuje našu robu!