Obavijest O prazniku Zhushi Grupe Proljetni festival

- Jan 31, 2021-

Obavijest o prazniku Zhushi Grupe Proljetni festival


Kako se približava Proljetni festival, kao proizvođač važnih antiepidemijskih materijala, Zhuova Farmaceutska će se držati završnog praznika.


Naš odjel prodaje ima odmor od 11. do 16. februara, ukupno 6 dana. Tokom praznika, biće osoblje na dužnosti da uslužuje mušterije u bilo koje vreme. Odjel za proizvodnju će uvijek inzistirati na posluzi kupaca na tržištu. Dobrodošao si da se konsultuješ i pregovaraš.


Kontakt osoba:amore fu(menadžer prodaje)

E-mail:kunfuzhu@cnzhushigroup.com.