Metoda vruće pošte

- Dec 01, 2017-

• Otvorite vanjsku torbu za pakovanje i uklonite proizvod pre upotrebe.

• Molim vas olabavite nalepnicu bez oštećenja na spoljnoj strani donjeg veša, košulje ili unutrašnjeg dlaka. (Izbegavajte direktan kontakt sa kožom)

Molim vas, nakon upotrebe, polako povrati.

Mere predostrožnosti za sprečavanje opekotina hipotermije

• Low-temperature Scald: Temperatura nad telesnom temperaturom toplotnih objekata dugog kontakta sa ljudskim tijelom može izazvati eritem, plikove i druge simptome, molimo Vas da obratite pažnju.

• Ne pričvrstite direktno na kožu.

• Nemojte koristiti tokom spavanja.

• Molimo vas da ne koristite posteljinu, toplu stolu i grijač u blizini radijatora.

• Izbegavajte dugotrajnu upotrebu na istoj lokaciji, ako osjećate izuzetak, odmah ga uklonite.

• Molimo vas da ne koristite pod zavojem ili drugim potlačenim situacijama.

• Deca i pacijenti koji nisu osetljivi na promene temperature (osetljiva koža, dijabetičari), obratite posebnu pažnju na upotrebu.