200 miliona narudžbi za kirurške maske za jedankratnu kiruršku e-ponudu

- Aug 29, 2020-

Trenutaиni materijal za zaљtitu je stvarno pre vreo, kao proizvoћaи, naљa isporuka stvari je malo uska.Kao rezultat epidemije, svetska potražnja za zaštitnim materijalima je još uvek velika.U kolikoj mjeri je čak i svježi diplomac dobio 200 miliona narudžbi u roku od nekoliko dana.Moguće je da je zaštitna oprema još u kratkom snabdevanja.

4c7c7dba96b61d7a1575747b8616841     8ec0cb27c46d28416d767322f29ef62


Koliko ja znam, u mnogim zemljama širom svijeta epidemija je još uvijek vrlo ozbiljna i još uvijek ima mnogo ljudi kojima je potrebna zaštitna oprema.

Kao prodavac, vidjevši ovu situaciju, želim dati doprinos.Odlučio sam da moram da prodam zaštitne materijale naše kompanije. Naša kompanija ne samo da ima maske, već i zaštitnu odjeću, izolaciju i tako dalje.Zato te čekam ovdje.

E-mail: 1223992509 @qq.com

WeChat: 15053021828