Napomene o vrućim postovima

- Dec 01, 2017-

Ovaj proizvod, kad Kaifeng, može automatski zagrevati, ne mora da trlja, ne mora se snažno pretvarati.

• Ne koristite odeću koja je podložna oštećenjima od lepljivih materijala (veće odjevne žarulje i sl.) Ili napredna odjeća.

• Ne koristite u cipeli ili podu (podmetač).

Molimo vas da otkažete ovaj proizvod kada se temperatura ne oseti.

• Nakon upotrebe ili željnog rušenja teške paste, ne vukajte netkani materijal, sa dela lepka polako odlepite.

• Ovaj proizvod je namenjen spoljašnjoj upotrebi, nemojte ulaziti na ulaz, kada slučajno progutate, odmah isperite i potražite liječenje.

• Crvenilo kože, svrab, bol i drugi simptomi opekotina, odmah prestani da koristite i prihvatite dijagnozu i lečenje doktora.

• Nemojte koristiti ovaj proizvod u druge svrhe, molimo ga tretirati kao nepoželjni otpad.

• Ovaj proizvod je pogodan samo za ljudsko telo.